Przez mękę do nieba

Świętym w życiu różnie się układało i zazwyczaj kończyli je męczeńską śmiercią. Pozostały po nich „Żywoty świętych”, które przybliżają nam to, gdzie mieszkali, czym się zajmowali. Poznajemy ich historię nawrócenia albo przykładne i pełne dobrych uczynków życie. Biografie są już bardziej obszerne i dotyczą świętych współczesnych. To zawsze ciekawa lektura do czytania.

Każdy ma swojego ulubionego

Czy to będzie św. Krzysztof, czy św. Rita, święci cieszą się szczególnym powodzeniem. Poprzez ich wstawiennictwo nasze prośby mają szansę trafić do samego Boga. Święci są życzliwi – to powie każdy, kto zwracał się do któregoś z nich. A jeżeli jeszcze coś im się w zamian obieca, to dosłownie mogą przychylić nam nieba. Tak jest, np. ze św. Antonim, któremu najlepiej obiecać jałmużnę na rzecz biednych, podobno wtedy modlitwa jest jeszcze bardziej skuteczna.

Św Aleksandra

Kobieta ta jest patronką każdego potrzebującego i stoi przy ludziach, którzy bronią swoich przekonań. Jej historia jest bardzo ciekawa. Żyła na przełomie III i IV wieku za rządów cesarza Dioklecjana. Był to cesarz, który szczególnie prześladował chrześcijan. Kobieta odmówiła udziału w pogańskiej procesji z posążkami Artemidy i Ateny w wyniku czego, została skazana na śmierć poprzez utopienie w bagnach. Zwracają się do niej wszyscy, którzy są w wielkiej potrzebie lub cierpią z powodu swoich przekonań. Św Aleksandra przedstawiana jest w ikonografii z towarzyszkami, które zostały wraz z nią utopione.

Ikony ze Św. Aleksandrą dostępne pod adresem https://www.meritohurt.pl/obrazy-swiete/ikona-z-twoim-patronem/sw-aleksandra,3338,1.html