Pokuta, radość, nawrócenie

W czasie spowiedzi każdy ksiądz nakłada na osoby spowiadające się pokutę, dostosowaną do sytuacji życiowej i wypowiedzianych grzechów.

Różaniec drewniany

Bardzo często taką pokutą jest modlitwa różańcowa, może być to jedna modlitwa Zdrowaś Maryjo, dziesiątka różańca albo nawet cały różaniec. Wszystko zależy od danego księdza, a także postawy penitenta. Najczęściej jednak zdarza się, że penitent jest w stanie przyjąć każdą pokutę wyznaczoną przez kapłana. Można zobaczyć ludzi modlących się w kościele, klęczących w ławkach, bardzo często są to osoby, które właśnie odeszły od konfesjonału i odmawiają swoje pokuty.

Zrobić coś więcej

Niektórzy ludzie mają w sobie przekonanie, że powinni zrobić coś więcej jako zadośćuczynienie za swoje grzechy. Bardzo często tacy ludzie podejmują jest dodatkowe inicjatywy, na przykład post i dodatkową modlitwę, oddanie pieniędzy na biednych, pomoc innym. Nie muszą informować o tym kapłana ani innych ludzi, bardzo często odbywa się to właśnie w sekrecie.

Religia jest ważna

Modlitwa powinna sprawiać radość, drewniany różaniec nie powinien być tylko dodatkiem do życia posiadającym walory estetyczne. Człowiek powinien żyć tym, co jest zapisane w Biblii. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pewne akcesoria, różaniec drewniany, święte obrazy i figury, mogą pomóc wierzącemu człowiekowi, aby każdego dnia pamiętać o Bogu i nie pozwolić sobie na chwilę zapomnienia.