Jakie jest zastosowanie świec ołtarzowych?

Świece ołtarzowe są niezwykle symboliczne, a do tego stanowią niezbędny element każdej liturgii. Stawia się je na ołtarzu lub blisko niego. Najczęściej ustawia się dwie zapalone świece, choć może być ich aż sześć, a w sytuacji, gdy we mszy świętej uczestniczy biskup – nawet siedem. W Kościele katolickim tego rodzaju liturgie charakteryzują się niezwykle bogatą tradycję.

Jakie funkcje pełnią świece ołtarzowe?

Świece liturgiczne w trakcie każdej mszy świętej mają za zadaniem przypominać wiernym o tajemniczej obecności Chrystusa w ich życiu. Są one także znakiem miłości i radości, wiary, modlitwy oraz nadziei. Świece ołtarzowe zapalane w kościele, mają również przypominać katolikom o tym, że należy zawsze być gotowym na przyjście Pana Boga.

Świece liturgiczne w tradycji

Nie wszyscy wierzący wiedzą, że świec liturgicznych używa się już od III wieku. Początkowo były one jedynie symbolem czci dla zmarłych. Nieco później stały się prawdziwym symbolem wiary. Z czasem świec w kościele zaczęło przybywać do tego stopnia, że trzeba było zaangażować dodatkową osobę, która dbałaby tylko o nie. I tak w Kościele katolickim pojawili się akolici – pierwsi ministranci.
Swoją symbolikę posiada nie tylko świeca, ale również wosk. Otóż wosk jest symbolem człowieczeństwa i czystości. Co więcej, chrześcijanie palą tylko wosk lub oliwę, jako produkty naturalne pochodzące od Boga. Kupując świece liturgiczne warto o tym pamiętać.